Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh
 15/06/18  Tin tức  339
Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức là giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 15/06/18  Tin tức  487
Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2018.Ai có nhu cầu và đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng 3 lên hạng 2 thì khẩn trương đăng ký. chậm nhất là ngày 20/6/2018
 07/06/18  Tin tức  402
 Bồi dưỡng thường xuyên nhăm nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp; Bên cạnh đó Bồi dưỡng thường xuyên còn góp phần ...